Hjem

Hjem

Formålet CSDI er å utvikle bærekraftige og innovative metoder og løsninger innen vann- og miljøteknikk, bl.a. overvannshåndtering, flomberegning, redusering vannforurensning, forbedring vannmiljø, vannkraft og fornybar energi, og nye materialer. Utvikling forskning- og innovasjonsprosjekter finansierte av Norgesforskningsrådet (NFR), EU og andre finansieringskilder; biveileder PhD, Master og Bachelor studenter, bidra til kunnskapsformidling og vitenskapelige publikasjoner, utvikling opplæring og etterutdanning er hovedaktivitetene våre. Vi samarbeider med universitetene, forskningsinstitutter, offentlige og industrielle sektorer i Norge, EU og andre land i verden. Målet vårt er å utvikle CSDI en FoI-senter for tverrfaglig utveksling og samarbeid innen vann og miljøområder