Fagområder & prosjekter

Fagområder & prosjekter

 • Fagområder
 • Prosjekter
 • Verktøy
 • Nettverk
 • Karriere

 

Fagområder

Vann er en av de viktigst ressursene for mennesker, matproduksjon, samfunnet, industriell og økonomisk utvikling og bevaring av miljøet og økosystemtjenester. For lite, for mye, forurenset og ikke-brukbare vann vil øke risiko til vann forsyning og livskvalitet, miljø og økosystemtjenester og biologisk mangfold. I tillegg er vann også en viktig kilde til å produsere vannkraft som er hittil et av de mest effektive «grønne ladene» som kan balansere intermitterende fornybare energier som sol- og vindkraft og forholde kraftnettverket stabilt og pålitelig. Derfor vil våre sentrale områder er på vann-energi-miljøsammenheng og bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling (SDGs) som er koblet til vann.

Sentrale områder:

 • Helhet overvannshåndtering.
 • Vannmiljøteknologier og økosystemtjenester
 • Vannkraft og sitt rollene for fornybar energi
 • Rehabilitering og reparasjon av flauer i hydraulisk betonganlegg
 • Data, digitalisering, hydrologisk-hydraulisk og modellering

 

Prosjekter:

 • Waste2Fresh, 2020-2023
 • ENRICH, 2021 – 2023.
 • DISCO, 2020 – 2021.
 • RainSolutions, 2019
 • Zhaotong Urban Flood Risk Management System, 2017-2018
 • ClimaVA, 2015-2016
 • FutureHydro, 2013-2015
 • Previous projects

 

Programvareverktøy

Våre forskning og prosjekter er utviklet basert på følgende programvareverktøy:

 

Nettverk

Vi tilbyr følgende tjenester til nettverk:

 • Tilrettelegge deltakelse i europeiske, norske og internasjonalt forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Brobygging og forsterkning partnerskap og samarbeid i Norge og Europa med tilsvarende institutt i Kina for forskning og utdanning.
 • Språkassistanse på engelsk, norsk og kinesisk
 • Organiser opplæringskurs og utformidlingsarrangementer

 

Medlemskap

Bedriftsmedlemmer og partnerskap

 

Samarbeidspartnere

Norge

Fagforeninger

Karriereutvikling

Jobb & Karriere

Kandidat som har utdanning og erfaring innen vann og miljø, overvannshåndtering, og hydrologisk og hydraulisk modellering, vannkraft med master- eller doktorgrad og praktisk erfaring er velkommen å ta kontakt oss, eller sende CV-en til post@csdi.no.

Master & doktorgradsstudenter

Masterstudenter og doktorstipendiat som ser etter karriereutvikling, forskning og studietemaer i våre fagområder er velkommen å ta kontakt oss.