Om CSDI

Om CSDI

Stiftelsen CSDI WaterTech var etablert i 2015. Hovedmålet vårt er å bidra til samfunnssikkerhet og høyere livskvalitet gjennom bærekraftig utvikling og innovasjonsløsninger innen vann og miljøområder, bl.a. overvannshåndtering, flomberegning, klimatilpasning, redusering vannforurensning, forbedring vannmiljø, vannkraft og fornybar energi, nye materialer.

Hovedaktivitetene våre er:

  • Utvikle FoU-prosjekter.
  • Utvikle metoder og verktøyer innen vann og miljø.
  • Bygge og forsterke faglig nettverk og tverrfaglig samarbeid.
  • Bidra til kunnskap- og vitenskapelige formidling og utnyttelse.
  • Utvikle samarbeid med universitetene, biveilede PhD, Master og Bachelor studenter, og bidra til vitenskapelige publikasjoner.
  • Organisere opplæringskurs og seminarer, og bidra til internasjonale konferanser innen vann og miljø områder.

 

CSDI samarbeider med universitetene, forskningsinstitutter, og både offentlige og industrielle sektorer i Europa, Norge og andre landene i verden for å oppnå målet sitt.

CSDI vil gi muligheter til unge forskere, kvinnelige fagpersoner, gründere og master- og doktorgradsstudenter innen vann og miljø fag områder.

Organisasjonskart

 

 

Vår visjon

Brobygging av bilateralt og multilateralt samarbeid mellom Norge, EU med Kina og andre utviklingsland, og være et F&I sentret innenfor vann, miljø og fornybar energi.

 

CSDIs Likestillingsplan

CSDI har utviklet sin likestillingsplan (GEP) tilpasset kravene til kvalifikasjonskriteriene i Horisont Europas arbeidsprogram. GEP har blitt vedtatt siden 1. januar 2022.

Vårt mål med GEP er å utvikle CSDI som likestillingsorganisasjon.

CSDI har jobbet med å rekruttere folk i henhold til deres vitenskapelige bakgrunn og kvalifikasjoner. Man kan observere likestillingen fra ledernivå til forskning og daglig drift. CSDI har ansatt en kvinnelig administrerende direktør siden etableringen. CSDI prioriterer spesielt kvinnelige forskere når de har tilpasset kvalifikasjon og kompetanse. I våre nåværende forhold er 60 % mannlige og 40 % kvinnelige ansatte. Alle heltids- og deltidsansatte har Master- og PhD-grader. Vi oppfordrer også kvinnelige forskerkandidater til å delta i våre forsknings- og innovasjonsaktiviteter, og gir mulighet for deres karriereutviklinger.

I fremtiden er målet vårt å oppnå kjønnsbalanse i forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor CSDI. Vår GEP vil oppfylle kravene angitt i de generelle vedleggene til Horizon Europe. I tillegg er CSDI underlagt den norske likestillings- og diskrimineringsloven. Vi anstrenger oss for å skape et åpent, konkurransedyktig og samarbeidende miljø uavhengig av kjønn, alder og regioner, og dermed fremme likestilling og forhindre diskriminering i organisasjonen vår.