Nyhetsoppdatering og hendelser

Nyhetsoppdatering og hendelser

  • COVID-19
  • Arrangementer
  • Media

 

COVID 19

Slik bidrar vi til riskvurdering og redusere konsekvensene av pandemien:

  • Datautvinning, forvaltning og analyse
  • Risikoidentifisering, vurdering og tilpasning i vann sektorer
  • Identifisering, modellering og målepunkt og ikke-punktforurensningsutslipp til urbane avløpssystemer.

 

Nyhetsoppdatering og tiltakene i Norge

 

Arrangementer